εν σώμα σοφία

  • ένστικτα

χορός, επαφή, ήχος, ίαση

 

δεν σταματάμε να παίζουμε επειδή μεγαλώνουμε, μεγαλώνουμε επειδή σταματάμε να παίζουμε
George Bernard Shaw

φωτογραφίες: xavier noel και patrick beelaertPrivacy and Cookie Policy